Cenník

Cena za objekt / noc v EUR

ZIMA & LETO

15.06. – 14.09.
23.12. – 14.03.

minimálne 3 noci,
letné prázdniny 4 noci

189,- EUR

JAR & JESEŇ

15.03.-14.06.
15.09.-22.12.

179,- EUR

VEĽKONOČNÝ POBYT

minimálne 4 noci

189,- EUR

SILVESTROVSKÝ POBYT

minimálne 7 nocí

podľa individuálnej ponuky

Podmienky ubytovania, platobné a storno podmienky:

  1. Cena je stanovená za objekt a noc, vrátane spotreby energií a miestnej dane za ubytovanie.
  2. Ubytovať sa môžu len osoby, ktoré majú v deň začiatku pobytu najmenej 25 rokov, pričom túto podmienku musí spĺňať aspoň jedna polovica hostí prihlásených na jeden pobyt. Výnimkou sú skupiny detí do 17 rokov v sprievode osôb nad 25 rokov.
  3. Pri rezervácii požadujeme zálohovú platbu vo výške 20% z celkovej ceny za pobyt, ktorá je splatná do 14 dní od objednávky ubytovania.
  4. Zvyšnú časť ceny za pobyt je potrebné uhradiť najneskôr tri dni pred nástupom na pobyt. Obe splátky ceny za pobyt sa hradia bezhotovostne na účet ubytovateľa.
  5. Zrušenie pobytu viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt je bez storno poplatku s vrátením prípadnej uhradenej zálohy na účet klienta.
  6. Za zrušenie pobytu menej ako 30 dní a viac ako 7 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt účtujeme storno poplatok vo výške 20% z celkovej ceny za pobyt. Za zrušenie pobytu menej ako 7 dní pred nástupom na pobyt účtujeme storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny za pobyt.
  7. Poplatok za pobyt psa malého plemena je 5 EUR / pes / noc. Psov väčších plemien neubytovávame.
  8. Rezerváciou pobytu sa zaväzujete dodržiavať ubytovací poriadok, ktorého celého znenie nájdete tu.

ZOSTAŇTE S NAMI

Pre informácie o akciách a udalostiach nám nechajte Váš email